FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

O Fundacji

Działania

Porozumienia

Zielone Płuca Polski

wspiera

Pracownicy

Krzysztof Wolfram

Prezes Zarządu Fundacji Zielone Płuca Polski

e-mail: fzpp@fzpp.pl

.

Bogumiła Płońska

Członek Zarządu Fundacji Zielone Płuca Polski

Kierownik Biura Fundacji Zielone Płuca Polski

Kapituła Znaku Promocyjnego Zielone Płuca Polski

e-mail: bplonska@fzpp.pl

.

Aneta Kostecka - pracownik ds. edukacji ekologicznej

Koordynator projektów:

"Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej"

''Kampania na rzecz ograniczenia szkód wyrządzonych przez zwierzęta prawnie chronione(żubr, wilk i bóbr) na obszarze Zielonych Płuc Polski''

Asystent koordynatora:

,,Zielone Płuca Polski - kraina ekoturystyczna''

e-mail: akostecka@fzpp.pl

.

Anna Kasjaniuk - pracownik merytoryczny i ds. edukacji ekologicznej

Koordynator projektów:

 ,,Przywrócenie własciwego stanu ekosystemów obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach"

e-mail: akasjaniuk@fzpp.pl 

.

Bartłomiej Wolfram - pracownik ds. promocji

Koordynator projektu:

Nasza Misja – Mniejsza Emisja”

,,Zielone Płuca Polski - kraina ekoturystyczna'' 

e-mail: serwiszpp@wp.pl

.

Janusz Kołłątaj – główny księgowy

.

 

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW