FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

O Fundacji

Działania

Porozumienia

Zielone Płuca Polski

wspiera

Sygnatariusze Porozumienia ZPP

Sygnatariusze Porozumienia Zielone Płuca Polski
(stan na dzień 31 grudnia 2011 r.)


1. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki

2. Marszałek Województwa Podlaskiego -Jarosław Zygmunt Dworzański

3. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Jacek Protas

4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Marian Podziewski

5. Prezes NFOŚiGW w Warszawie - Jan Rączka

6. Prezes Zarządu BOŚ w Warszawie - Mariusz Klimczak

7. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Toruniu - Emilia Kawka-Patek

8. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku - Adam Sieńko

9. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie - Adam Krzyśków

10. Prezes Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Warszawie - Wojciech Nowicki

  

Partnerzy wspierający:

12. Wojewoda Podlaski - Maciej Żywno

13. Wojewoda Mazowiecki - Jacek Kozłowski

14. Stały przedstawiciel Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych obecnie reprezentowany przez Ryszarda Ziemblickiego - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW