FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Wydawnictwa

Raport z monitoringu działań administracji samorządowej

W 2007r. Fundacja Zielone Płuca Polski w ramach projektu "Monitoring działań administracji samorządowej na rzecz zagospodarowania odpadów azbestowych w północno-wschodniej Polsce" opublikowała raport, w którym przedstawiono wyniki monitoringu przeprowadzonego wśród 285 gmin z obszaru funckjonalnego ZPP. W publikacji przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące azbestu, źródła finansowania działań związanych z eliminacją pokryć azbestowych. Omówiono stan zagospodarowania azbestu na obszarze Zielonych Płuc Polski oraz scharakteryzowano trzy samorządy z tego terenu, które osiągają największe sukcesy w zakresie poprawy stanu środowiska w kontekście eliminacji azbestu.

 

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe  PL2004/016-829.01.02      

 

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW