FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

O Fundacji

 

 

Działania

Porozumienia

Zielone Płuca Polski

wspiera

Nagroda Zielonego Liścia im. prof. Stefana Kozłowskiego

 

Nagroda "Zielonego Liścia" jest pierwszym w Polsce prywatnym wyróżnieniem przyznawanym osobom, które przyczyniły się do promowania, rozwoju i realizacji programu ekorozwoju na obszarze Zielone Płuca Polski. Tworzona jest z prywatnego funduszu, który powstał z inicjatywy czterech autorów ekorozwoju na obszarze Zielonych Płuc Polski: Andrzeja Kassenberga, Stefana Kozłowskiego, Zdziasława Szkirucia, Krzysztofa Wolframa.

W 1993 roku wyróżniony Nagrodą Forda zespół niemiecki nieoczekiwanie w czasie ceremonii wręczenia nagrody oświadczył, że lepszym projektem jest polska koncepcja Zielonych Płuc Polski. Niemcy podzielili się nagrodą po połowie z Polakami. Autorzy projektu ZPP postanowili przeznaczyć całą sumę (10 tys. dolarów) na nagrodę "Zielonego Liścia", która fundowana jest z zysków z lokat bankowych. Wręczenie nagrody odbywa się corocznie w kwietniu, w czasie obchodów Dnia Ziemi.


Nagroda przyznawana jest za działalność społeczną, indywidualną lub grupową, osobom lub zespołom osób, które przyczyniły się do promowania, rozwijania i realizacji programu ekorozwoju Zielone Płuca Polski.

styczniu 2008 roku Kapituła w składzie Andrzej Kassenberg, Zdziasław Szkiruć oraz Krzysztof Wolfram chcąc uczcić pamięć prof. Stefana Kozłowskiego, podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w nazwie Nagrody. Dlatego też od stycznia pełne jej brzmienie to: Nagroda "Zielonego Liścia im. prof. Stefana Kozłowskiego". Decyzja ta została poprzedzona deklaracją Banku BOŚ S.A. o wsparciu Nagrody kwotą 25000 PLN oraz uczestnictwem w pracach Kapituły poprzez swego stałego przedstawiciela. 
Od roku 2009 skład Kapituły Nagrody "Zielonego Liścia im. prof. Stefana Kozłowskiego" przedstawia się następująco:
1. Andrzej Kassenberg
2. Barbara Lewicka-Kłoszewska
3. Zdzisław Szkiruć
4. Krzysztof Wolfram

Szanowni Państwo !
Kapituła Nagrody "Zielonego Liścia im. prof. Stefana Kozłowskiego" przedstawia regulamin przyznawania Nagrody. Zwraca się z uprzejmą prośbę o wskazanie i rekomendowanie osób, które przyczyniły się do promowania rozwoju i realizacji programu ekorozwoju Zielone Płuca Polski i które mogłyby zostać laureatami nagrody.

Wnioski opracowane zgodnie z regulaminem Nagrody "Zielonego Liścia im. prof. Stefana Kozłowskiego" prosimy przesyłać na adres:


Fundacja Zielone Płuca Polski
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15 - 554 Białystok
tel/fax (085) 74 12 105,
e-mail: fzpp@fzpp.pl

do dnia 31 marca każdego roku.

 

REGULAMIN NAGRODY ZIELONEGO LIŚCIA IM. PROF. STEFANA KOZŁOWSKIEGO

DOTYCHCZASOWI LAUREACI NAGRODY ZIELONEGO LIŚCIA IM. PROF. STEFANA KOZŁOWSKIEGO

   

 

 

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW