FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Porozumienie ZPP

Obrady Rady Naukowej 3-4.04.2008

W dniach 3-4 kwietnia 2008 roku odbyły się w Nowej Kaletce koło Olsztyna obrady Rady Naukowej Porozumienia Zielone Płuca Polski.

więcej...

Stanowisko Rady Naukowej Porozumienia Zielone Płuca Polski w sprawie ochrony alei przydrożnych na obszarze Zielonych Płuc Polski

 

Wystąpienia członków Rady Naukowej:

1. Prof. Józef M. Dołęga, Uniwersytet S. Wyszyńskiego w Warszawie,

,,Problem alei przydrożnych w systemowej ochronie środowiska"

2. Dr Ryszard Kowalski, Akademia Podlaska w Siedlcach

,,Dendrofobia"

3. Mgr inż Ewa Piekarska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  

,,Skuteczność planowania przestrzennego w ochronie krajobrazu"

4. Dr Witold Lenart, Uniwersytet Warszawski

,,Zadrzewienia przydrożne - komu z nimi nie po drodze?"

5. Krzysztof Wyrobiec, Stowarzyszenie na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego Mazur  SADYBA

,,Waloryzacja i system ochrony alei przydrożnych województwa warmińsko-mazurskiego" , ,,Akcja SADYBA - Ratujmy aleje"

6. Prof dr hab Maciej Żurkowski, Stacja Badawcza PAN w Popielnie,

,,Drzewa przydrożne i ich rola w kształtowaniu krajobrazu"

7. Dr Zbigniew Ptasiewicz, Akademia Humanistyczna w Pułtusku,

,,Uwagi i opinie dotyczące waloryzacji i ochrony alei przydrożnych"

8. mgr inż. Krzysztof Wolfram, Fundacja Zielone Płuca Polski,

,,Ochrona alei i zadrzewień przydrożnych w działalności Fundacji Zielone Płuca Polski"
Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW