FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

O Fundacji

Ważne linki

www.mniejszaemisja.pl      Strona www projektu "Nasza Misja - Mniejsza Emisja" 

www.fundacjabos.pl           Fundacja Banku Ochrony Środowiska

www.krainazubra.pl           Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej

www.zbs.bialowieza.pl        Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży

www.bialystok.lasy.gov.pl   Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

www.smz.waw.pl                Stowarzyszenie Miłośników Żubrów 

www.agrobialowieza.pl        Białowieskie Stworzyszenie Agroturystyczne ,,Żubr"

www.uroczysko.pl              Stowarzyszenie Uroczysko

www.nfosigw.gov.pl            Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

www.wfosigw.bialystok.pl    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

www.wfosigw.olsztyn.pl       Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

www.wfosigw.torun.pl         Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

www.naszejeze.org            Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży 

Linki dotyczące wszystkich Beneficjentów Znaku Promocyjnego Zielonych Płuc Polski są w zakładce Beneficjenci Znaku Promocyjnego Zielone Płuca Polski

 

 

 

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW