FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

Projekty

Projekty Fundacji Zielone Płuca Polski/ Stowarzyszenia Agancji Ekorozwoju Zielone Płuca Polski:

 

Przygotowywane:

 

- "W JEDNYM POWIECIE - JEDNA BIOGAZOWANIA" NFOŚiGW

 

 

 

Realizowane:

-  "PRZYWRÓCENIE WŁAŚCIWEGO STANU EKOSYSTEMÓW OBSZARU NATURA 2000 MURAWY W HAĆKACH" POIiŚ

 

 

PROJEKTY PARTNERSKIE:

 

- ,,Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego" POKL

- "Drogi dla Natury" kampania na rzecz zadrzewień NFOŚiGW

- "Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych" LIFE +

 

Zakończone: 

 

- ZIELONE PŁUCA POLSKI  - KRAINA EKOTURYSTYCZNA

- ,,Poprawa efektywności pracowników Fundacji ZPP, szansą wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru północno -wschodniej Polski''

- ,,Elektorwnie wiatrowe a ochrona przyrody na obszarze Zielonych Płuca Polski'' 

- Kampania "Nasza Misja - Mniejsza Emisja"

-Kampania na rzecz ograniczenia szkód wyrzadzonych przez zwierzęta prawnie chronione (żubr, wilk, bóbr)na obszarze Zielonych Płuc Polski

- Ochrona przyrody na obszarze Zielonych Płuc Polski - zintegrowany serwis informacyjno - edukacyjny

- Kraina Żubra- Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej

- Projekt "Koordynacyjny" realizowany ze środków NFOŚiGW

- Rozwój Fundacji Zielone Płuca Polski szansą wzrostu świadomości ekologicznej na obszarze północno - wschodniej Polski realizowany ze środków NFOŚiGW

- Kampania "Idzie zmiana- torba lniana, czas na nowe- papierowe"

- Młodzieżowa Kampania Ekologicznego Stylu Życia

- Monitoring działań administracji samorządowej na rzecz zagospodarowania odpadów azbestowych w Północno - Wschodniej Polsce"

-"AGRISAVOIR"- Agrowiedza dla młodych rolników

- Polska północno-wschodnia- Polską ekologiczną

- "Biuro promocji i dystrybucji produktu lokalnego z terenu Euroregionu Niemen"

- Młodziezowa kampania ekologicznego stylu życia.

- Założenia koncepcji- Zielone Płuca Europy

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW