FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

O Fundacji

Laureaci Nagrody za rok 2008

Laureaci Nagrody Zielonego Liścia im. prof. Stefana Kozłowskiego za rok 2008

  1. Zespół w składzie GRZEGORZ I TOMASZ KŁOSOWSCY – Grzegorz Kłosowski (malarz, ur. w 1952 r.) i Tomasz Kłosowski (naukowiec, dziennikarz i fotograf,        ur. w 1949 r.) stworzyli oryginalny, rodzinny tandem. Wspólnymi siłami poszukują   w przyrodzie polskiej tego, co jeszcze dzikie, nieskażone, zachowujące regionalne oblicze. Łączy ich spojrzenie na przyrodę i umiłowanie nastrojów natury, bez których oddania, zdjęcia wydają się obu autorom mało warte. Obaj bracia promują, rozwijają   i realizują misję ekorozwoju obszaru Zielonych Płuc Polski ze szczególnym uwzględnieniem pejzażu Bagien Biebrzańskich i ich mieszkańców.
 
  1. BOGUSŁAW KOWALEWSKI - absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – magister wychowania fizycznego, trener II klasy państwowej pływania. W 1993 roku we współpracy z Przemysławem Kowalikiem opracował program edukacji ekologicznej „Zielone Szkoły”.  Twórca Terenowej Bazy Edukacji Ekologicznej „Perkoz” nad jez. Pluszne na Pojezierzu Olsztyńskim. Od wielu lat  działa na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez kształtowanie ekologicznych postaw, rozbudzanie zainteresowania problemami środowiska.

  1. MIROSŁAW SŁAPIK – od wielu lat aktywnie działa zarówno na rzecz lokalnego środowiska w Gołdapi, jak również na rzecz turystyki i kultury regionu Warmii i Mazur. Jego praca została wyróżniona także przez władze samorządowe. Działania na rzecz ochrony przyrody są dla niego celem priorytetowym i niejednokrotnie aktywność oraz inicjatywa w tym zakresie zaowocowały w zapobieganiu wielu jej zagrożeniom. Dzięki wieloletniej pasji przyrodniczej Pana Mirosława Słapika mamy szansę dostrzeżenia walorów Mazur, Suwalszczyzny i Puszczy Rominckiej poprzez interesujące publikacje i wydarzenia kulturalne organizowane z Jego inicjatywy.
 
  1. MARIAN TOMOŃ – absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. Tematem pracy doktorskiej, którą złożył i obronił w 2005 roku na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Katedry Ekologii Akademii Rolniczej w Poznaniu były „Ekologiczne i społeczne uwarunkowania rolnictwa w aspekcie ochrony i kształtowania środowiska Brodnickiego Parku Krajobrazowego”. Marian Tomoń pełni funkcję Dyrektora Brodnickiego Parku Krajobrazowego od 1987 roku do chwili obecnej, łącząc skutecznie działania społeczne z pracą zawodową i osobistym hobby. Marian Tomoń stanowi swojego rodzaju instytucję w środowisku Ziemi Brodnickiej, ogniskując wiele pól aktywności, szczególnie w dziedzinie ochrony przyrody, turystyki, krajoznawstwa i regionalizmu.

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW