FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

O Fundacji

Działania

Porozumienia

Zielone Płuca Polski

wspiera

Historia

Dnia 28 września 2005 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego podpisany został akt notarialny o ustanowieniu Fundacji Zielone Płuca Polski oraz został przyjęty Statut Fundacji. Sygnatariuszami Fundacji są: przedstawiciele 4 samorządów wojewódzkich - podlaskiego, warmińsko - mazurskiego, kujawsko - pomorskiego i pomorskiego, Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, reprezentanci kilku stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz przedsiębiorcy.

Fundacja Zielone Płuca Polski została zarejestrowana w dniu 17.10.2005 r. i wydzielona jako oddzielna jednostka z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska z Biura Porozumienia Zielone Płuca Polski. Fundacja ZPP przejmuje dotychczasowy dorobek intelektualny i materialny Biura Porozumienia Zielone Płuca Polski podległego pod Zarząd Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, przy której funkcjonowało od 1990 roku.

STATUT

SYGNATARIUSZE POROZUMIENIA ZIELONE PŁUCA POLSKI

FUNDATORZY

NAGRODA ZIELONEGO LIŚCIA IM. PROF. STAEFANA KOZŁOWSKIEGO

- WSZYSCY LAUREACI

- LAUREACI 2006

- LAUREACI 2007

- LAUREACI 2008

- LAUREACI 2009

- LAUREACI 2010

SPRAWOZDANIA

PRACOWNICY

KONTAKT

WAŻNE LINKI

BIBLIOTEKA

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW