FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Porozumienie ZPP

Obrady Rady Naukowej 13-14.10.2010

W dniach 13-14 października 2010 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej ,,Wilga'' w Górznie odbyło się Posiedzenie Rady Naukowej Porozumienia Zielone Płuca Polski. Spotkanie dotyczyło funkcjonowania ferm wiatrowych na obszarze Zielonych Płuc Polski. Dzięki uczestnictwu pracowników Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Kujawsko- Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego, członkowie posiedzenia mogli zapoznać się z problemem funkcjonowania elektrowni wiatrowych na przykładzie województwa kujawsko- pomorskiego. Podczas wyjazdu studyjnego oglądano czynne elektrownie wiatrowe w Dobrzyniu n/Wisłą oraz Dulsku.

Posiedzenie Rady Naukowej Porozumienia ZPP było jednocześnie merytorycznym wprowadzeniem do Konferencji ,,Warunki funkcjonowania farm wiatrowych na obszarze Zielone Płuca Polski z uwzglednieniem uwarunkowań ekologicznych, ekonomicznych i ochrony krajobrazu kulturowego", która odbedzie się dniach 9-10 grudnia 2010 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej ,,Wilga'' w Górznie.

 

Program Posiedzenia Rady Naukowej Porozumienia ZPP  
Sprawozdanie z Posiedzenia Rady Naukowej Porozumienia ZPP

   

   

   

 

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami Członków Rady Naukowej Porozumienia Zielone Płuca Polski

na temat energetyki wiatrowej

MATERIAŁY POSEMINARYJNE

Wydane dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Toruniu

 

 

 

 

 

 

Posiedzenie Rady Naukowej Porozumienia Zielone Płuca Polski dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
przy współpracy z Kujawsko - Pomorskim Urzędem Marszałkowskim 

                                                                                                                             

Przy współpracy z Kujawsko- Pomorskim Urzędem Marszałkowskim

                                                                          

 

 

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW