FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

O Fundacji

Fundatorzy


Fundację Zielone Płuca Polski założyli:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - 30.000 PLN

2. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego - 30.000 PLN

3. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 10 000 PLN

4. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - 10 000 PLN

5. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - 1000 PLN

6. ANIMEX Grupa Drobiarska Suwałki - 5.000 PLN

7. IWA Sp. z o.o. Białowieża - 5.000 PLN

8. Podlaskie Zakłady Spożywcze Spółdzielnia Pracy Białystok - 5.000 PLN

9. Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa KRYNKA - 5000 PLN

10. UNIFREEZE" Sp. z o.o. w Miesiączkowie - 5 000 PLN

11. PU-H-P "LECH" Sp. z o.o. - 3000 PLN

12. Urząd Miejski w Gołdapi - 1000 PLN

13. Gmina Miejska Ostróda - 5 000 PLN

14. Zarząd Główny PTTK - 500 PLN

15. Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi - 2000 PLN

16. Podlaska Stacja Przyrodnicza "NAREW'' - 1000 PLN

17. Stowarzyszenie Konferencja Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski - 500 PLN

18. Pan Stanisław Fiuk - Cisowski - 500 PLN

19. Pan Andrzej Demianowicz - 500 PLN

20. Pan Lech Grabowski - 500 PLN

21. Pan Ryszard Kowalski - 500 PLN

22. Pan Wojciech Nowicki - 500 PLN

23. Pani Maria Jolanta Platte - 500 PLN

24. Pan prof. Bazyli Poskrobko - 500 PLN

25. Pan Zdzisław Szkiruć - 500 PLN

26. Pan Krzysztof Wolfram- 600 PLN

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW