FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna

 

 

 

Z przyjemnością Państwa informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu ,,Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna" przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - Fundusz Grantów na Inicjatywy, Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, nr Projektu 3/14/2011/POKL/02-09.

Projekt realizowany jest przez Fundację Zielone Płuca Polski, która pełni funkcje Lidera Projektu oraz Partnerów: Lokalną Organizację Turystyczną ,,Mazury Południowe", Kurpiowską Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji oraz Starostwo Powiatowe w Piszu.

Cel projektu:

Budowa modelowej platformy współpracy  branży ekoturystycznej z obszaru Zielonych Płuc Polski, działającej na styku trzech województw (podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego), co przyczyni sie do budowy spójnego produktu ekoturystycznego w północno-wschodniej Polsce i zapełni połączenie wielu działań wspierających rozwój szeroko rozumianego przemysłu turystycznego.

 

Logo projektu:

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

1. SZKOLENIA

- SZKOLENIA W POWIECIE PISKIM

- SZKOLENIA W POWIECIE OSTROŁĘCKIM

- SZKOLENIA W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM

2. KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT

3. KONFERENCJA "EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE"

 

 

 

 

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW