FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Aktualności

Aktualności


Informujemy Państwa, że numer kontaktowy do Fundacji - 85 74 12 105 jest już nieaktywny.

                                Prosimy o kontakt na numer  85 74 12 113
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ

OBSZARU NATURA 2000 "MURAWY W HAĆKACH", KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W BIELSKU PODLASKIM

(SALA KONFERENCYJNA URZĘDU GMINY W BIELSKU PODLASKIM, UL. MICKIEWICZA 46)

W DNIU 20.02.2014 ROKU

Szczegóły w załączniku >>>SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU NATURA 2000 MURAWY W HAĆKACH, ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

"PRZYWRÓCENIE WŁAŚCIWEGO STANU EKOSYSTEMÓW OBSZARU NATURA 2000 MURAWY W HAĆKACH"

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

22.09.2013 ROKU O GODZNIE 14.00

W MIEJSCOWOŚCI HAĆKI (BUDYNEK NR 35)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ZAPROSZENIE >>>

Więciej informacji o projekcie >>>
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE !!!

Szczegóły na stronie www.aleje.org.plFundacja Zielone Płuca Polski, rozpoczęła realizację projektu

"PRZYWRÓCENIE WŁAŚCIWEGO STANU EKOSYSTEMÓW OBSZARU NATURA 2000 MURAWY W HAĆKACH".

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA ZAKŁADKI PROJEKTU >>>


Zielone Płuca Polski oraz Gmina Giżycko, Miłki i Wydminy

serdecznie zapraszają na szkolenie "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi" organizowane w ramach projektu "Drogi dla Natury".

Zaproszenie

 


    Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski rozpoczęła realizację ogólnopolskiego projektu "DROGI DLA NATURY kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych". 

Głównym Beneficjentem jest Fundacja EkoRozwoju z Wrocławia, natomiast Stowarzyszenie Zielone Płuca Polski koordynuje działania na rzecz zadrzewień w północno-wschodniej Polsce.

Projekt finansowany jest z programu LIFE + oraz NFOŚiGW

więcej...>>>

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony projektu http://www.aleje.org

 

      Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej projektu

,,Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego":

http://www.zielonagospodarka.eu


Zapraszamy Państwa do odwiedzania strony interentowej projektu "Drogi dla Natury"

 Z dniem 13 grudnia 2012 r. powołane zostało Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski jako samodzielna instytucja wspierająca program Zielone Płuca Polski.

 

 


 
Z przyjemnością infromujemy, że z dniem 1.01.2013 r. Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski jako partner rozpoczęło realizację Projektu ,,Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego" w ramach priorytetu VI  ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działania 6.1 ,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.6.1 ,,Wsparcie osób pozostajacych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Liderem projektu jest Towarzystwo Amicus z siedzibą w Białymstoku. W realizacje projektu zaangażowani są również: partner krajowy: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży oraz partner zagraniczny - Vorsitzender des NABU, Kreisgruppe Vechta e.V.
 
Głównym celem projektu jest:
-  opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie innowacyjnego produktu, służącego poprawie sytuacji osób pozostających bez zatrudnienia w województwie podlaskim do marca 2015 r.
 
Celami szczegółowymi projektu są:
-  stworzenie warunk&´w do podejmowania zatrudnienia w sektorze zielonej gospodarki poprzez opracowanie narzędzi wspierających wdrożenie strategii organizacji i tworzenia zielonych miejsc pracy w gminach i miastach województwa podlaskiego,
- nabycie wiedzy i umiejetności 75 uczestników projektu niezbędnych do podejmowania zatrudnienia w sektorze zielonej gospodarki na stanowiskach pracy - dystrybutora biomasy do marca 2015 r.
- nabycie wiedzy i umiejetnosci 75 uczestnikówniezbędnych do podejmowania zatrudnienia w sektorze zielonej gospodarki na stanowiskach pracy  - pośrednika odzysku do marca 2015 r.
- adaptacja nowego, skutecznego rozwiązania w zakresie organizacji zbiórki zużytych baterii i ZSEE stosowanego w Niemczech, wspierającego rozwój zielonych miejsc pracy w województwie podlaskim.
 

 13 grudnia 2012 r. w Hotelu Jabłoń w Piszu odbyło się spotkanie inaugurujące sieć w ramach projektu ,,Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna". W spotkaniu uczestniczyli przedstawieciele przedsiębiorstw, które przesłały swoje oferty do katalogu oraz platformy internetowej. Celem spotkania było zainicjowanie dalszej współpracy branży ekoturystycznej. 

  Zapraszamy Państwa do odwiedzenia portalu uruchomionego w ramach projektu ,,Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna": www.krainaekoturystyczna.pl

 Fundacja Zielone Płuca Polski serdecznie zaprasza na spotkanie inaugurujące sieć w ramach projektu

                                             ,,Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna".

                               Spotkanie odbędzie sie 13 grudnia 2012 r. w Hotelu Jabłoń k. Pisza.

                                                                              Program spotkania

 Promocja projektu ,,Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna" miała miejsce podczas Targów Produktów Turystycznych TOUR SALON - 24-27.10.2012 r. w Poznaniu.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.zielonyregion.pl

´

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW