FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Aktualności

archiwum 2010

„100 – lecie ZIEMI”

 W 2010 roku przypadła 100 - letnia rocznica powstania czasopisma „Ziemia” będącego przez wiele lat organem Polskiego Towarzystwa  Krajoznawczego, a od  1958 roku  Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno – Krajoznawczego.

                          Pierwszy numer „Ziemi” ukazał się z datą 1 stycznia 1910 roku i nosił tytuł 

„Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany”.

Przez 100 lat na kartach „Ziemi” zamieszczali swe teksty najwybitniejsi przedstawiciele krajoznawstwa polskiego, dzięki czemu jej kolejne roczniki stały się kopalnią wiedzy krajoznawczej, turystycznej, regionalnej i Historycznej o naszym kraju.

 

W ramach VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, który obradował w dniach 10 – 12 września 2010 w stolicy Warmii i Mazur – Olsztynie miała miejsce szczególna uroczystość.

                    

 

                

 

  Z okazji Jubileuszu „Ziemi” Kapituła Nagrody „Ziemi” w 100 – lecie jej powstania nagrodziła szereg osób za wkład na rzecz krajoznawstwa polskiego.

Nagrody w postaci pięknych dyplomów oraz grafik  autorstwa Józefa Jurczyszyna otrzymali:

 

         -         Kazimierz Kutz              

-         Barbara Wachowicz       

-         Wojciech Nowakowski   

-         Krzysztof Wolfram         

-         Stefan Bratkowski

-         rodzina Rydlów

-        Jerzy Jasiuk

-         Związek Stowarzyszeń Regionalnych RP.


 

   Prezes Zarządu Fundacji Zielone Płuca Polski otrzymał z rąk Prezesa ZGPTTK Lecha Drożdżyńskiego zaszczytne i honorowe wyróżnienie za odkrywanie innym znaczenia i skarbów Zielonych Płuc Polski. 

 

 

 

 

 

W Jubileuszowym numerze „Ziemi” ukazał się artykuł Prezesa Fundacji Zielone Płuca Polski Krzysztofa Wolframa pt „Historyczny i współczesny wymiar Zielonych Płuc Polski” , którego pełny tekst zamieszczamy na naszej stronie.

      

   
  
SZCZEGÓŁY...   

 
Fundacja Zielone Płuca Polski ogłasz konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
na wykonanie pracy plastycznej  pt. ,,WILK. ŻUBR. BÓBR"
Regulamin
Karta zgłoszeniowa


 
18-19 listopada 2010 r. w Pensjonacie JANUS w Rucianem Nida odbyło sie kolejne szkolenie
,,Wilk. Żubr. Bóbr. Kampania na rzecz ograniczania szkód".
W szkoleniu uczesniczyli mieszkańcy Gmin: Pisz, Ruciane-Nida, Orzysz, Biała Piska, Myszyniec.
    
więcej na www.kampania-ograniczanieszkod.pl


 
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Ryszarda Czerwińskiego
tegorocznego laureata Nagrody Zielonego Liścia im. prof. Stefana Kozłowskiego,
wybitnego fotografika, wielce zasłuzonego dla ekorozwoju Zielonych Płuc Polski.

 

Wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają
pracownicy Fundacji Zielone Płuca Polski

 


 

 

Mieszkańców Gmin: Pisz, Orzysz, Ruciane-Nida, Biała Piska i Myszyniec serdecznie zapraszamy 

                   na szkolenie ,,WILK. ŻUBR. BÓBR. Kampania na rzecz ograniczania szkód".

                          18-19 listopad 2010 r. Pensjonat JANUS, ul. Guzianka 1, Ruciane-Nida   

                       wiecej  na stronie: www.kampania-ograniczanieszkod.pl oraz w zaproszeniu

                                               


10 listopada 2010 w Centrali Banku Ochrony Środowiska

odbyła się sesja

 "Zielona pomoc BOŚ S.A. dla inwestorów branży turystycznej",

podczas której wręczono

Nagrody Zielonego Liścia im. prof. Stefana Kozłowskiego  

za działalność na rzecz ekorozwoju w 2009 roku.

Laureatami Nagrody zostali:

- śp. Ryszard Czerwiński

- Małgorzata Falencka - Jabłońska

- Ryszard Kosior

- Zbigniew MiesojedCharakterystyka poszczególnych Laureatów

                     


 

                                                         Fundacja Zielone Płuca Polski

zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem

                               na opracowanie strategii promocji Programu Zielone Płuca Polski  

                                                                            Ogłoszenie                                     

                                                     21-22.10.2010 r. odbyło sie  pierwsze szkolenie

                                              ,,WILK. BÓBR. ŻUBR. Kampania na rzecz ograniczania szkód"

                                                              w województwie warmińsko-mazurskim.

                                                W szkoleniu uczestniczyli mieszkańcy Gmin:

                                                                Gołdap, Banie Mazurskie, Dubeninki

 

 


                            

   


 

           W dniach 23-24.09.2010 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Sieminówce

                           odbyło sie kolejne szkolenie, w którym wzięli udział mieszkańcy                                   

                                Gmin Czyże, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne i Kleszczele

     

                                                więcej na stronie www.kampania-ograniczanieszkod.pl                                                                  


                                      

                                           Zapraszamy Państwa na kolejne szkolenie z cyklu

                                       ,,WILK. ŻUBR. BÓBR. Kampania na rzecz ograniczania szkód".

                                                 Szkolenie adresowane jest do mieszkańców gmin:

                                       Filipów, Przerośl, Wiżajny, Rutka Tartak, Szypliszki, Jeleniewo.

                                              Szkolenie odbędzie się w dniach 26-27.08.2010 r.

                                    w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Sienkiewiczówka" w Błaskowiźnie.

                                                                                 Program szkolenia

                                                                


 

                                           Zapraszamy do odwiedzenia strony uruchomionej w ramach projektu

,,Kampania na rzecz ograniczania szkód wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione (wilk, żubr, bóbr)

                                                               na obszarze Zielonych Płuc Polski"

                                                        www.kampania-ograniczanieszkod.plW dniach 15-16 lipca 2010 r. w Domu Nauczyciela w Augustowie odbyło sie kolejne szkolenie ,,WILK. ŻUBR. BÓBR. Kampania na rzecz ograniczania szkód". W szkoleniu uczestniczyli mieszkańcy gmin: Augustów, Lipsk, Sztabin, Nowinka, Bargłów Kościelny.

  

  

                                      więcej na stronie www.kampania-ograniczanieszkod.pl

 


 


SESJA DZIENNIKARSKA GMINA NAREWKA                       

W dniach 11 – 13 czerwca 2010 roku odbyła się sesja dziennikarska na terenie Gminy Narewka i obszarach przyległych, której tematem było: Zielona kraina dobrych wiatrów – promocja turystyki na terenie południowego Podlasia. Odbyła się ona w ramach Projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Czytaj więcej

                    

 


                   

                                                      Fundacja Zielone Płuca Polski zaprasza mieszkańców gmin:

                                                           Augustów, Lipsk, Sztabin, Bargłów Kościelny, Nowinka

                          na kolejne szkolenie ,,WILK. ŻUBR. BÓBR. Kampania na rzecz ograniczania szkód",

                                                             które odbędzie się w dniach 15-16 lipca 2010 r.

                                                                    w Domu Nauczyciela w Augustowie

Program szkolenia:

15 lipca 2010 r. (czwartek) – dzień referatowy

12:45 - 13:00 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
13:00 - 13:30 Wprowadzenie do programu – Fundacja Zielone Płuca Polski
13:30 - 13:45 Przerwa kawowa
13:45- 14:45 Aspekty prawne dotyczące wypłacania odszkodowań
Dorota Krzykwa - Vászon, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
14:45 - 15:45 Obiad
15:45 - 16:45 BÓBR – powrót hydroarchitekta
Wojciech Misiukiewicz, Wigierski Park Narodowy
16:45 - 17:45 WILK – łowca doskonały
Rafał Kowalczyk, Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży
17:45 – 18:00 Przerwa kawowa
18:00 - 19:00 Z żubrami na „Ty”
Katarzyna Daleszczyk, Białowieski Park Narodowy
19:00 Kolacja
20:00 Prezentacja filmów przyrodniczych

16 lipca 2010 r. (piątek) – dzień terenowy
7:00 - 7:30 Śniadanie
7:30 - 13:00 Sesja terenowa - obserwacja miejsc występowania szkód oraz m.in.:
10:00 Wizyta w Muzeum Kanału Augustowskiego
13:30 Pokaz zawieszania fladr
14:00 Obiad w Ośrodku Wypoczynkowym i powrót

Zapewniamy uczestnikom transport. W czwartek autokar podstawiony będzie:

10:20 - pod Urzędem Miejskim w Lipsku
11:00 - pod Urzędem Gminy Sztabin
11:40 - pod Urzędem Gminy Bargłów Kościelny
12:00 - pod Urzędem Gminy Nowinka

UWAGA! Podczas drugiego dnia szkolenia niezbędne będzie obuwie terenowe i wygodny strój

Szkolenie jest bezpłatne. Zgłoszenia przyjmowane będą do 9 lipca 2010 r.
drogą mailową: akostecka@fzpp.pl lub telefonicznie 085 74 12 105

           


                                   W dniach 17-18 czerwca 2010 r. odbyło sie kolejne szkolenie z cyklu

                                       ,,WILK. BÓBR. ŻUBR. Kampania na rzecz ograniczania szkód".

                                Uczestnikami szkolenia byli mieszkańcy gmin: Suwałki, Raczki, Bakałarzewo.

 

  
  

 

 


                                               17 czerwca 2010 r. w Gimnazjum Nr 1 w Suwałkach odbyło się szkolenie

                                               ,,WILK. BÓBR. ŻUBR. Kampania na rzecz ograniczania szkód"

   

  

Fundacja Zielone Płuca Polski przedstawia wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy materiałów promocyjnych w ramach projektu ,,Nasza misja mniejsza emisja"

                                                                                                    WYBÓR

 

                                                               

                                                Projekt ,,Nasza misja mniejsza emisja" dofinansowany jest ze środków

                                                    Narodowego Funduszu Ochony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Fundacja Zielone Płuca Polski ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie materiałów promocyjnych

                                                      w ramach projektu ,,Nasza misja mniejsza emisja"

                                                                      Ogłoszenie o przetargu

                                                                                   SIWZ

 

                                                                      Wyjasnienia do SWIZ

                                                     Logo NFOSiGW      Logo PSR       Logo ZPP

 

 

                                                       

                              Projekt ,,Nasza misja mniejsza emisja" współfinansowany jest przez

                                     Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 


              10 czerwca 2010 r. Fundacja przeprowadziła zajecia w Szkole Podstawowej w Narewce

                                             oraz w Gimnazjum w Zabłudowie

                w ramach projektu ,,Kampania na rzecz ograniczania szkód..."

   

   

 

 

 


 

05 czerwca 2010r. Fundacja Zielone Płuca Polski uczestniczyła w XV-tych Spotkaniach z Naturą i Sztuką w Supraślu. W ramach tegorocznej imprezy stoisko Fundacji poświęcone było pro-ekologicznej postawie konsumenta i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Dużą atrakcją okazała się makieta mieszkania, w której prezentowano punkty straty energii i wody, równie popularny był także samochód elektryczny. W namiocie prowadzono zbiórkę sprzętu elektrycznego i zużytych baterii oraz informowano jak być eko. Dzieci mogły zagrać w grę ekologiczną, za najlepsze wyniki rozdawano nagrody.

Stoisko Fundacji przygotowane zostało w ramach projektu Nasza misja - mniejsza emisja, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                          Konferencja

       „150 LAT KANAŁU OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEGO

                          - ZIELONE PONAD GRANICAMI’’

   26-27 maja 2010 Ostróda

 W dniach 26-27 maja 2010 roku w Zamku w Ostródzie odbyła się II Konferencja ,,Zielone ponad granicami’’. Honorowy patronat pełnił Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Natomiast wsparcia finansowego udzielił Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Inicjatorami całego przedsięwzięcia był  Urząd Miejski w Ostródzie oraz Fundacja Zielone Płuca Polski.

Współorganizatorami były samorządy posiadające Znak Promocyjny Zielone Płuca Polski, które posiadają partnerów zagranicznych w postaci miast bliźniaczych.

Samorządy Brodnica, Iława, Ostróda, Łukta, Toruń, Wąbrzeźno, zaprosiły swoje miasta partnerskie do współtworzenia tej inicjatywy, z czego na zaproszenie odpowiedziały:

Gargždai (Litwa), Tholen (Holandia) partnerzy Miasta Iławy,

Sevan (Armenia), Kiejdany (Litwa) partnerzy Miasta Brodnica.


                  

  Serdecznie zapraszamy mieszkańców gmin: Suwałki, Raczki, Bakałarzewo na szkolenie

                                    ,,WILK. ŻUBR. BÓBR. Kampania na rzecz ograniczania szkód".

                          Szkolenie odbedzie się w dniach 17-18 czerwiec 2010 r. w Ośrodku Wypoczynkowym

                                                                      ,,U SEBASTIANA" w Remieńkiniu.

                                                                              Program szkolenia

 

                     


 

W dniach 20-21 maja 2010 r. odbyło sie szkolenie ,,WILK. BÓBR. ŻUBR. Kampnia na rzecz ogranicznia szkód"

                                        adresowane do mieszkańców Gmin: Puńsk, Giby, Krasnopol i Sejny.

  

                                                     

 


 Serdecznie zapraszamy do odwiedzienia
strony internetowej
REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH
W BIAŁYMSTOKU

 

 

 


                                    Zapraszamy mieszkańców Gmin: Sejny, Giby, Krasnopol, Puńsk na szkolenie

                                            ,,WILK. BÓBR. ŻUBR.Kampania na rzecz ograniczania szkód".

                          Szkolenie odbedzie się w dniach 20-21.05.2010 r. w Ośrodku Wypoczynkowym

                           ,,U Sebastiana" Remieńkiń 5 16-503 Krasnopol.

                       Szkolenie jest bezpłatne.

                   Pobierz program

                              Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 maja 2010 r. na adres akostecka@fzpp.pl lub telefonicznie 085 74 12 105. 

               ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!

 

 


26 kwietnia 2010 r. w Prywatnej Szkole Podstawowej Nr 8 oraz w Prywatnym Gimnazjum Nr 8 w Białymstoku przedstawiciele Fundacji Zielone Płuca Polski przeprowadzili szkolenie w ramach projektu Nasza misja - mniejsza emisja. Spotkanie poświęcone było tematom efektywnego gospodarowania zasobami środowiska oraz problematyce segregacji odpadów i zmian klimatu. W szkoleniu wzięło udział ok. 50 uczniów. 

 


W dniach 25 - 27 marca 2010 już tradycyjnie Fundacja Zielone Płuca Polski uczestniczyła w

Miedzynarodowych Targach Warmii i Mazur.

Również tradycyją jest, że na tak prestiżowych imprezach promujemy Naszych Beneficjentów Znaku Promocyjnego ZPP.

Zarówno targi jak stoisko Fundacji ZPP cieszyło sie dużym zainteresowaniem.

Dziękujemy Panu Grzegorzowi Winiarkowi z ZAJAZDU TUSINEK

za smakowity smalczyk, ogóreczki i pieczywo

oraz

Firmie PLANETA EKOLOGII  z Olsztyna

za ciesteczka owsiane, które osłodziły Nasze stoisko.

Dzięki tym wszystkim przysmakom znacznie zwiększyła się frekwencja na stoisku.

 


Dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW, Fundacja Zielone Płuca Polski uczestniczyła w V edycji Podlaskich Targów Turystycznych, które są największą imprezą turystyczną województwa podlaskiego.

Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, szczególnie popularne były najnowsze wydawnictwa. 

Odwiedzali Nas głównie nauczyciele oraz dzieci i młodzież, interesując się przede wszystkim projektami realizowanymi przez Fundację ZPP.

W związku z tak dużym zaintereowaniem uczestników targów, Fundacja ZPP planuje udział w kolejnych edycjach Podlaskich Targach Turystycznych.

  

 


Odbyło sie kolejne szkolenie realizowane w ramach projektu ,,Kampania na rzecz ograniczania szkód wyrzadzancyh przez zwierzeta prawnie chronione (wilk, bóbr, żubr) na obszarze Zielonych Płuc Polski". Uczestnikami szkolenia tym razem byli mieszkańcy Gmin: Knyszyn, Jasionówka, Trzcianne, Goniądz.

                                                                                                 więcej....

 


 


 
Prezentujemy Państwu zdjęcia żubrów napotkanych na polach w okolicy Szudziałowa.

                                                               Autorem zdjęć jest Pan Piotr Siłakiewicz.

                                                                  Za udostępnione zdjęcia dziękujemy!!!

 

                                                                                                                                           zobacz wiecej...

 


 W dniach 18-19 marzec 2010 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Dworek Pod Lipami" w Kruszynianach odbędzie się kolejne szkolenie

,,WILK. ŻUBR. BÓBR. Kampania na rzecz ograniczania szkód"

adresowane do mieszkańców Gmin: Sokółka, Szudziałowo, Krynki.

 Program szkolenia

 


 

 


 

ZAPRASZAMY PAŃSTWA BARDZO SERDECZNIE DO ODWIEDZENIA STOISKA

FUNDACJI ZIELONE PŁUCA POLSKI

NA PODLASKICH TARGACH TURYSTYCZNYCH,

które odbędą w dniach 19 - 21 III 2010 w Białymstoku

(Hala Sportowa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20A)

 

Stoisko dofiansowano ze środków NFOŚiGW

 

 


 
 W dniach 18-19 luty 2010r. w Dworku Pod Lipami odbyło się kolejne szkolenie, przeprowadzane w ramach Projektu Kampania na rzecz ograniczania szkód wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione (WILK. ŻUBR. BÓBR) na obszarze Zielonych Płuc Polski. W szkoleniu wzieło udział ok. 30 osób.
Szczegóły konferencji na stronie Projektu www.kampania-ograniczanieszkod.pl  

 NABÓR WNIOSKÓW DO NAGRODY  ZIELONEGO LIŚCIA IM. PROF. STEFANA KOZŁOWSKIEGO

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW