FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

O Fundacji

Laureaci Nagrody za rok 2010

W dniu 28 października 2011 roku w Warszawie w siedzibie Fundacji BOS SA odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Zielonego Liścia im. Prof. Stefana Kozłowskiego w składzie: Barbara Lewicka – Kłoszewska, Andrzej Kassenberg, Zdzisław Szkiruć oraz Krzysztof  Wolfram (lista obecności w załączniku).

Do Kapituły w regulaminowym terminie wpłynęło 8 wniosków.

W wyniku dyskusji nagrody za rok 2010 otrzymali:

 

STANISŁAW MARIAN IWANCZENKO – działacz LOP,  PTTK,  NOT. Posiadając  uprawnienia Społecznego Opiekuna Przyrody przez wiele lat przeprowadził  kursy na Strażnika Ochrony Przyrody na terenie olsztyńskich uczelni ART. i WSP. Przeprowadził wiele prelekcji na tematy przyrodnicze m.in. w TWP w  klubach osiedlowych i szkołach województwa warmińsko- mazurskiego. W latach 80-tych członek Komisji Ochrony Przyrody przy Zarządzie Głównym PTTK. Brał czynny udział w pracach związanych z budową koncepcji Zielonych Płuc Polski . podkreślając oraz broniąc walorów Warmii i Mazur. Odkrył ponad 1100 drzew, które pomierzył i opisał. Zostały one później wpisane do rejestru drzew pomnikowych na terenie naszego kraju. Od 1994 roku Społeczny Opiekun Przyrody, odznaczony w 1993 odznaką „ Zasłużony dla leśnictwa i przemysłu drzewnego. Odznaczony w 2008 roku wyróżnieniem „ Zasłużony dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”, oraz Złotą Odznaka Honorową LOP.

 

DR JANUSZ KORBEL - Absolwent wydziału architektury na Politechnice Krakowskiej. Tam też obronił doktorat pt. „Wpływ czynników środowiskowych na architekturę” W roku 1987 utworzył nieformalną „Pracownię Architektury Żywej” promując w Polsce założenia ekologii głębokiej, zmienioną w roku 1989 w „Pracownię na rzecz Wszystkich Istot”, jedną z pierwszych pozarządowych organizacji ekologicznych po upadku komunizmu w Polsce. Redaktor naczelny miesięcznika ekologicznego „ Dzikie Życie” Był jednym z głównych inicjatorów akcji „Pień pod sejmem RP” (1994), która zwróciła uwagę opinii w kraju i za granicą na potrzebę ochrony Puszczy Białowieskiej. Brał także udział w międzynarodowej akcji BISON (Bialowieza International Solidarity Network), która w 2006 roku zaowocowała powołaniem zespołu pod auspicjami Prezydenta RP ds. ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy. Obecnie mieszka w  Białowieży i  jest prezesem Towarzystwa Ochrony Krajobrazu.

 

EWA RUMIŃSKA – Prezes Fundacji Albatros działającej na obszarze województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Jej działania związane są z ekologią i ochroną dziedzictwa przyrodniczego. Wykazała ogromne zaangażowanie w rozwój działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Ptaków w Bukwałdzie. Wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie Pani Ewy Rumińskiej przyczyniły się do stałego rozwoju i modernizacji Ośrodka , a także szerzenia aktywnej edukacji ekologicznej poprzez pracownię Zielone Laboratorium w Bukwałdzie. Działania i podejmowane przez nią  inicjatywy przyczyniły się  do szerzenia wśród społeczeństwa poczucia konieczności ochrony otaczającej nas natury. Za zasługi dla środowiska była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana m.in. otrzymała w roku 2008 nagrodę im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.

WALDEMAR PAWEŁ SIERADZKI  - Nadleśniczy Nadleśnictwa Krynki w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Początek jego działalności na Ziemi Podlaskiej wiąże się z Puszczą Białowieską gdzie zapoczątkował budowę Herbarium- ogrodu  ziołowego w Nadleśnictwie Browsk. Po objęciu funkcji nadleśniczego stworzył w Poczopku w Nadleśnictwie Krynki  Silvarium  Puszczy Knyszyńskiej – jedyny i niepowtarzalny ogród leśny, który poprzez swoja ekspozycje i infrastrukturę daje możliwość prowadzenia wielotematycznych zajęć przyrodniczo-poznawczych. Obecnie Silvarium stało się ważnym punktem odwiedzin na Ziemi Podlaskiej, głównie młodzieży i turystów z całego kraju i zagranicy. Stworzone przez niego obiekty otrzymały ponad dziesięć nagród i wyróżnień regionalnych oraz krajowych. Do ostatnich otrzymanych nagród należy „Green Apple Awards 2010”, Firma Bliska Środowisku - 2011. Główne motto Waldemara Sieradzkiego brzmi: „Należy robić swoje i jeszcze trochę”. Jest osobą niezwykle utalentowaną,  aktywną, skuteczną i niezastąpioną   w działaniu na rzecz ekorozwoju Zielonych Płuc Polski.

Wręczenie Nagród Zielonego Liścia im. prof. Stefana Kozłowskiego odbyło się podczas XIX Posiedzenia Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski, które odbyło się w dniu 16-17 listopada 2011 roku w Lipowym Moście.

  

  

 

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW