FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

Szkolenia w powiecie ostrołęckim

                        W dniach 21-22.01.2012 r. odbyło się szkolenie ,,EKOTURYSTYKA - foto-safari"

                          realizowane w ramach projektu ,,Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna"

Pierwszego dnia szkoleniauczestnicy szkolenia wysłuchali referatów odnośnie ogólnych informacji o obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski, podstawowych regulacji dotyczących obszarów i obiektów chronionych, najważniejszych walorów przyrodniczych o powiecie ostrołęckim, charakterystyki najważniejszych typów siedlisk (leśnych, wodnyc, łąkowych).
Drugiego dnia szkolenia odbyła się sesja terenowa po Puszczy Kurpiowskiej.

          

Program szkolenia

 

                  W maju 2012 odbył się cykl trzech szkoleń z zakresu usług ekoturystycznych: 

                                                     31.03 - 1.04.2012 birdwatching

                                                                           Program

                                                 14-15.04.2012 eksploracje siedlisk

                                                                            Program

                                      21-22.04.2012 ścieżki przyrodniczo-edukacyjne

                                                                             Program

W trakcie trwania pierwszych dni szkoleń - teoretycznych, uczestnicy mieli możliwośc wysłuchania referatów o:

-ostojach ptaków na obszarze Zielonych Płuc Polski,

- charaktrystycznych gatunkach ptaków i sposobie ich odróżniania,

- sprzęcie używanym do birdwatchingu i technikach podglądania ptaków,

- podstawowych aktach prawnych (krajowych i UE) dotyczącyh ptaków,

-formach prezentacji walorów przyrodniczych i podstawowych wiadomościach o ich tworzeniu,

- najcenniejszych  walorach przyrodniczych,

- najważniejszych tapach siedlisk (leśnych, wodnych i łąkowych),

- podstawowych regulacji prawnych dotyczących obszarów i obiektów chronionych,

- trasach i ścieżkach przyrodniczo-edukacyjnych na obszarze objetym projektem,

- sposobach przygotowania prezentacji multimedialnej.

 

W trakcie trwania sesji terenowej drugiego dnia szkoleń uczestnicy zwiedzili: rozlewiska Doliny Narwi i Pisy oraz obszar Puszczy Kurpiowskiej Zielonej.

 

  
 
 
Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie,,Czarnia"
 

Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie
 

 

 

 

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW