FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

Szkolenia w powiecie łomżyńskim

                          W dniach 7-8.01.2012 odbyły się zajęcia pt.,,EKOTURYSTYKA - foto safari",

                                     w którym uczestniczyli przedstawiciele powiatu łomżyńskiego.

              Szkolenie odbyło się w ramach projektu ,,Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna"

                                              

            

 

                                                         Drugie, z cyklu szkoleń ekoturystycznych,     

                                   szkolenie ,,Birdwatching" odbyło się w dniach 12-13.05.2012 r. 

Uczestnicy szkolenia, w trakcie pierwszego - teoretycznego dnia, mieli okazję wysłuchania referatów o ogólnych zagadnieniach dotyczących ostoi ptaków, podstawowych wiadomościach o biologii ptaków, charakterystyki ok. 60 gatunków ptaków występujących na obszarze objetym projektem. Zaprezentowe zostały również zagadnienia odnośnie sprzętu używanego do birdwatchingu, technik podglądania ptaków oraz podstawowych aktów prawnych dotyczących ochrony ptaków.

Drugiego dnia szkolenia odbyła się sesja terenowa Dolnym Basenem Bagien Biebrzańskich.

              

 

       

 

Trzecie szkolenie ekoturystyczne ,,Eksploracje siedlisk" odbyło się w dniach 19-20 maj 2012 r.

W trakcie pierwszego dnia szkolenia uczestnicy wysłuchali referatów odnośnie podstawowych regulacji prawnych dotyczących obszarów i obiektów chronionych w Polsce i Unii Europejskiej, charakterystyki najważniejszych obszarów przyrodnicych Polski pólnocno-wschodniej i powiatu łomżyńskiego oraz najcenniejszych siedlisk (łąkowych, leśnych i wodnych).

Drugiego dnia szkolenia odbyła się sesja terenowa Dolnym Basenem Biebrzańskiego Parku Narodowego, ścieżką przyrodniczą Koty-Bronowo w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym, ścieżką dydaktyczną Drozdowo oraz rozlewiskami Narwi w okolicy wsi Krzewo. Uczestnicy zwiedzili również Muzeum Przydory w Drozdowie

  

 

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW