FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

Projekty parterskie

Fundacja Zielone Płuca Polski wychodzI naprzeciw oczekiwaniom jakie stawiane są organizacjom pozarządowym w zakresie efektywności działań związanych z edukacją ekologiczną, czy też na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

W związku z tym, jako organizacja działająca na obszarze północno-wschodniej Polski, rozpoczynamy prace nad projektami zarówno z naszymi wieloletnimi parterami, jak również nawiązujemy nowe relacje i koalicje na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W niniejszej zakładce prezentować będziemy projekty parterskie.

Smile

DROGI DLA NATURY - KAMPANIA NA RZECZ ZADRZEWIEŃ (NFOŚiGW)

DROGI DLA NATURY -KAMPANIA PROMOCJI ZADRZEWIEŃ W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM JAKO SIEDLISK PRZYRODY I KORYTARZY EKOLOGICZNYCH (LIFE+, NFOŚiGW)

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW