FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień

"Istotą programu Drogi dla Natury jest współpraca przyrodników z drogowcami na rzecz zachowania drzew przydrożnych. Aleje powstały przecież w ścisłym związku z infrastrukturą drogową i pozostają we władaniu służb drogowych. Uważamy za możliwe i konieczne wypracowanie takiej praktyki sadzenia i utrzymania drzew przydrożnych, dzięki której drogi będą zarazem bezpieczne oraz piękne i bogate w przyrodę."

dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec

Lider programu Drogi dla Natury

Projekt, którego pomysłodawcą i głównym Beneficjentem jest Fundacja Ekorozwoju z Wrocławia, obejmuje swym zasięgiem 8 województw i angażuje do współpracy 24 gminy.

W gminach zostaną  przygotowane i wdrożone programy kształtowania zadrzewień, w ramach których przeszkoleni zostaną drogowcy i samorządowcy na temat tworzenia, utrzymania i diagnozowania stanu oraz wartości przyrodniczej alei.

Projekt realizowany jest przez Fundację EkoRozwoju we współpracy z:

- Fundacją Ekologiczną Zielona Akcja z Legnicy,

- Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa z Kwidzyna,

- Fundacją Aeris Futuro z Krakowa,

- Federacją Zielonych Gaja ze Szczecina,

- Towarzystwem Przyjaciół Słońska Unitis Vitibus,

- meklembursko-pomorskim oddziałem BUND ze Schwerina (Niemcy)

oraz Stowarzyszeniem Agencją Ekorozwoju Zielone Płuca Polski, które przejęło projekt od Fundacji Zielone Płuca Polski.

W ramach działań w północno-wschodniej Polsce, Zielone Płuca Polski nawiązały współpracę z 4 gminami:

- Gminą Juchnowiec Kościelny (województwo podlaskie)

- Gminą Giżycko (województwo warmińsko-mazurskie)

- Gminą Miłki (województwo warmińsko-mazurskie)

- Gminą Wydminy (województwo warmińsko-mazurskie)

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW