FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Aktualności

archiwum 2012


 19-20 września 2012 r. w Goniądzu odbyła sie wizyta studyjna uczestników sieci ekoturystycznej, w ramach projektu ,,Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna", zainteresowanych nawiazywaniem dalszej, trwałej współpracy. W trakcie spotkania każdy z uczestników prezentował własne usługi ekoturystyczne. Omówiony został sposób współpracy pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi ekoturystyczne z zakresu turystyki przyrodniczej w ramach uruchamianego serwisu internetoweg. Zaprezentowano również założenia katalogu ekoturystycznego. 

W trakcie wyjazdów terenowych uczestnikom zaprozentowane zostały możliwości rozwoju gospodarczego w oparciu o potencjał przyrodniczy regionu, przykłady budowy i rozwoju oferty usług ekoturystycznyc, jak równiez korzyści ze współpracy sieciowej.

                                            W dniach 12-13 wrzesnia 2012 r. w Hotelu Zbyszko w Nowogrodzie odbyła się konferencja połączona z wizytą studyjną dla dziennikarzy w ramach projektu ,,Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna". W spotkaniu uczestniczyła grupa 15-stu dziennikarzy, zwłaszcza przedstawiciele Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS, działającym przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, oraz przedstawiciele prasy lokalnej z obszaru objetego projektem.

Celem wiztyty była prezentacja celów, założeń, upowszechnienie rezultatów projektu oraz promocja wypracowanych rozwiązań. W ramach programu odwiedzono gospodarstwa agroturystyczne stanowiące przykład rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o zasoby przyrodnicze:

1. ,,Pod bocianim gniazdem" w miejscowości Morgowniki - właściciel Pani Urszula Parzych

 

2. ,,Carski Trakt" w miejscowości Sulin - właściciele Państwo Elżbieta i Jan Nadolni

3. Pensjonat ,,Wizna Port" - właściciel Pan Tomasz Borawski

4. ,,Rajski Staw" w miejscowości Zajki, właściciel Pani Renata Zalewska

 

5. Ośredek Edukacji Ekologicznej Strękowa Góra

 

Gospodarz terenu Pan Mariusz Sachmaciński Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi oprowadził uczestników po siedziebie Parku, wystawach muzealnych oraz ścieżkach dydaktycznych.

Podsumowaniem pierwszego dnia było ognisko.

Drugiego dnia odbył sie spływ kajakowy rzeką Pisą (Dobry Las - Nowogród) oraz zwiedzanie Skansenu w Nowogrodzie.

Konferencja zakończyła się spotkaniem  z Burmistrzem Noworodu Panem Józefem Piątkiem oraz prelekcją z marketingu turystycznego, którą wygłosiła Pani Katarzyna Ramotowska oraz z współpracy sieciowej, którą zaprezentował Pan Marcin Ulanowski.

Fot. Krzysztof Chojnowski

  Fundacja Zielone Płuca Polski serdecznie zaprasza na VI KIERMASZ SADZONEK LEŚNYCH I OZDOBNYCH ,,LAS BLIŻEJ NAS" Przynieś makulaturę - odbierz drzewko!!!

  

Stoisko projektu ,,Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna" prezentowane było w trakcie Myśliwskich smaków w Piszu. Impreza zorganizowana została już po raz czwarty przez Lokalną Organizację Turystyczną Mazury Południowe. Na stoisku projektu można było w konkurach ekologicznych wygrać materiały promocyjne wydane w ramach projektu, jak również Fundacji Zielone Płuca Polski, Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Rekreacji.


Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w wizycie studyjnej organizowanej w ramach projektu ,,Zielone Płuca Polski – Kraina Ekoturystyczna”.

Spotkanie odbędzie się w dniach 19-20.09.2012 r. w Hotelu Bartlowizna w Goniądzu. Adresatami wizyty są podmioty, które przesyłały swoje oferty do katalogu oraz portalu internetowego i są zainteresowane nawiązaniem dalszej, trwałej współpracy. Spotkanie będzie poświęcone wypracowaniu i omówieniu  zasad porozumienia z Fundacją Zielone Płuca Polski, wysłuchaniu Państwa potrzeb i oczekiwań oraz nakreśleniu i kontynuacji działań zmierzających do popularyzacji tego typu usług turystycznych.

                                                                             więcej...


Fundacja Zielone Płuca Polski wraz z Partnerami organizują

konferencję połączoną z wizytą studyjną dla dziennikarzy

w ramach projektu ,,Zielone Płuca Polski – Kraina Ekoturystyczna"

Konferencja odbędzie się 12-13 września 2012 w Hotelu Zbyszko w Nowogrodzie. Program spotkania pierwszego dnia przewiduje: prezentację założeń projektu, prelekcję poświęconą zagadnieniom ekoturystyki i agroturystyki, wizytę w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi (zwiedzanie ścieżek dydaktycznych, wystaw muzealnych oraz wybranych 2-3 gospodarstw agroturystycznych) oraz Doliny Biebrzy (propozycje programów ekoturystycznych/ obserwacja bukowiska łosi). Podsumowaniem pierwszego dnia będzie ognisko połączone z pokazem zdjęć.

Drugiego dnia zaplanowany został spływ kajakowy rzeką Pisa (Dobrylas – Nowogród) oraz zwiedzanie Skansenu w Nowogrodzie połączone z prelekcją odnośnie marketingu turystycznego i współpracy sieciowej.

                                                                              więcej...


Informujemy Państwa, że zakończony został cykl szkoleń realizowanych w ramach projektu ,,Zielone Płuca Polski – Kraina Ekoturystyczna”. Partnerzy projektu: Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Mazury Południowe”, Kurpiowska Organizacja Turystyczna i Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji przeprowadzili szkolenia specjalistyczne:

- Działalność agroturystyczna (30h)
- Marketing turystyczny (40h)
- Współpraca sieciowa (20h)
- Język angielski (240h)
- Język niemiecki (240h)
oraz szkolenie z zakresu usług ekoturystycznych (48h).

W szkoleniach uczestniczyło ok. 345 przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Grupę docelową projektu stanowili: kadra lokalnych organizacji turystycznych, kadra branży turystycznej – osoby pierwszego kontaktu z klientem, podmioty zainteresowane rozpoczęciem działalności w sektorze ekoturystyki, pracownicy administracji samorządowej, zajmujący się turystyką, promocją i rejestracją działalności gospodarczej. Szkolenia stanowiły wsparcie dla istniejących i potencjalnych przedsiębiorców, ułatwiające im rozwinięcie umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, uczące planowania i realizacji działań marketingowych, organizacji pracy i finansów, skutecznych sposobów komunikacji i zasad obsługi klienta.SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PAŃSTWA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM "NAJPIĘKNIEJSZA ALEJA" ORGANIZOWANYM PRZEZ FUNDACJĘ EKOROZWOJU Z WROCŁAWIA

szczegóły:

http://www.aleje.org.pl/pl/drogi-dla-natury-30000-drzew/36-aktualnosci/115-konkurs-fotograficzny-najpiekniejsza-aleja

 

 


Fundacja Zielone Płuca Polski została nagrodzona za współrealizację projektu LIFE ,,Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej"

Projekt realizowany w latach 2006-2010 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Białowieski Park Narodowy, Fundację Zielone Płuca Polski oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku wraz z 3 nadleśnictwami: Białowieżą, Browskiem i Hajnówką, znalazł sie wśród 13 najlepszych projektów wyłonionych przez Komisję Europejską z ponad 200 projektów, których realizację rozpoczęto w okresie 2004-2006 >>>                                                         

Fundacja Zielone Płuca Polski rozpoczyna współrealizację ogólnopolskiego projektu  

"Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień" finansowanego ze środków NFOŚiGW,

w którym jest jednym z parterów Fundacji EkoRozwoju z Wrocławia >>>


Serdecznie zapraszamy Państwa na MYŚLIWSKIE SMAKI 2012  - najlepszą imprezę myśliwską na Mazurach!!!


Już po raz czwarty roku myśliwskie zaproszą turystów, miszkańców i sympatyków lasu na spotkanie z kulturą i tradycją łwoewicką. W tym roku impreza organizowana jest w ramach projektu ,,Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna", jako element promujący przyrodnicze zasoby Mazur.

                                                                                   Program

     Pacownicy Fundacji Zielone Płuca Polski w dniu 10.05.2012 roku,

brali udział w obchodach Dnia Ziemi w Zespole Szkół w Surażu.

Młodzież przygotowała szereg atrakcji związanych z promowaniem ekologicznego stylu życia m.in. przedstawienia, pokazy mody z surowców wtórnych, a także piknik ekologiczny. Podczas obchodów Dnia Ziemi został również rozstrzygnięty Konkurs wiedzy o Zielonych Płucach Polski, a pracownicy Fundacji ZPP zasiadali w jury.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie dzieci i młodzieży w konkursie oraz gratulujemy uczniom i nauczycielom postaw proekologicznych godnych naśladowania.

    


W związku z trwającymi w szkołach obchodami Dnia Ziemi,

pracownicy Fundacji Zielone Płuca Polski przeprowadzali prelekcje o tematyce przyrodniczej

Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymsotku                 Szkoła Podstawowa nr 32 w Białymstoku

     


Zmarł WIKTOR WOŁKOW

wybitny artysta-fotografik przyrody północno - wschodniej Polski, Laureat Nagrody Zielonego Liścia z 1998 roku.


                                                      

Fundacja Zielone Płuca Polski serdecznie zaprasza osoby i przedsiębiorstwa oferujące usługi ekoturystyczne do

zamieszczenia swojej oferty w przygotowywanym katalogu ,,Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna".

Oferta powinna opierać się o okoliczne zasoby przyrodnicze, m.in. poprzez organizację: zielonych szkół, edukacji ekologicznej, foto-safari, podglądania zwierząt itp...

                                                           Przesyłane oferty powinny zawierać:

                                                                             - opis

                                                                             - cennik

                                                                              - zdjęcia

                                                                             - dostępność (w sezonie)

                                                                             - kontakt

               Zainteresowani powinni przesłać oferty do końca maja 2012 na adres: serwiszpp@wp.pl.

                                             W przypadku pytań prosimy o kontakt: 85 74 12 105.


FUNDACJA ZIELONE PŁUCA POLSKI
SERDECZNIE ZAPRASZA NA
V KIERMASZ SADZONEK LEŚNYCH I OZDOBNYCH
28 - 29 KWIETNIA 2012 TEREN LEŚNEGO ZAKŁADU USŁUGOWEGO LASBUD
ZAŚCIANKI, UL. SZOSA BARANOWICKA 39
szczegóły>>>

Fundacja Zielone Płuca Polski

serdecznie zaprasza

praktykantów oraz wolontariuszy

do współpracy !!!  Smile

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji Zielone Płuca Polski
(ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, tel. 85 74 12 105,
Pani Bogumiła Płońska e-mail: bplonska@fzpp.pl)

24 lutego 2012 r. w Nowogrodzie odbyła się konferencja ,,Ekologia w moim gospodarstwie",

zorganizowana w ramach projektu ,,Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna" 

W trakcie konferencji wystąpili:

 1. Mariusz Rychcik - Pracowania Projektowa

,,Inwestycje w rozwiązania proekologiczne (pompy ciepła, kotłownie na biomasę, kolektory słoneczne)"

2. Sylwia Kozłowska

,,Źródła finansowania rozwiązań ekologicznych oraz właściwe gospodarowanie odpadami"

3. Dariusz Ochrymiuk - Centrum Zielonych Technologii

,,Ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków"

4. Adam Pęza - Termo-budowy

,,Termomodernizaja  - zalety jej stosowania"

5. Leonid Onacewicz - Podlaski Klaster Budownictwa Pasywnego

,,Koszt związany z budową i funkcjonowaniem domu pasywnego"

      Fundacja Zielone Płuca Polski serdecznie zaprasza na konferencję: ,,Ekologia w moim gospodarstwie",

                 organizowaną w ramach projektu ,,Zielone Płuca Polski  - Kraina Ekoturystyczna".

                   Konferencja adresowana jest do branży turystycznej z obszaru ZPP, samorzadów oraz

                                                                organizacji ekologicznych.

                                                      Udział w konferencji jest bezpłatny

             Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17.02.2012 r. (tel. 85 74 12 105 lub akostecka@fzpp.pl)

                                                                     Program konferencji   

                                                


           


                      W dniach 7-8.01.2012 odbyły się zajęcia pt.,,EKOTURYSTYKA - foto safari",

                             w którym uczestniczyli przedstawiciele powiatu łomżyńskiego.

  Szkolenie odbyło się w ramach projektu ,,Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna"   

                                     


         Z przyjemnością prezentujemy Państwu relację ze szkolenia ,,EKOTURYSTYKA"

                 w którym uczestniczyli przedstawiciele powiatu piskiego w okresie październik 2011- styczeń 2012  

                           w ramach projektu ,,Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna" 

                 

                 

                     


                         Informujemy Państwa o zakończeniu rekrutacji na szkolenia:

                                  ,,Ekoturystyka" oraz ,,Języki angielski" i ,,Język niemiecki".

                                                               Rekrutacja na szkolenia

                                                         ,,Działalność agroturystyczna" ,

                                                              ,,Marketing turystyczny" ,

                                                             ,,Współpraca sieciowa"

                                                                      wciąż trwa!!!

                                        Zapraszamy serdecznie!!! Ostatnie wolne miejsca!!!!

                                                   

              


  


W dniu 14 grudnia 2011 roku, przedstawiciele Fundacji Zielone Płuca Polski przeprowadzili zajęcia dla uczniów gminazjum na temat ,,Bóbr- powrót architekta'' w zaprzyjaźnionym Zespole Szkół w Surażu.

  


 

Z przyjemnością informujemy, iż w 2011 roku do Beneficjentów Zanku Promocyjnego Zielone Płuca Polski dołączyli:

Jednocześnie przypominamy, że o możliwość posługiwania się Znakiem Promocyjnym Zielone Płuca Polski, mogą ubiegać się wszystkie instytucje, organizacje i samorządy, które działają na rzecz ochrony środowiska i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Więcej w zakładce ,,Znak Promocyjny ZPP'' >>>


Fundacja Zielone Płuca Polski oraz Kurpiowska Organizacja Turystyczna serdecznie zapraszają na

bezpłatne szkolenie ,,Działalność agroturystyczna"

realizowane w ramach projektu ,,Zielone Płuca Polski  - Kraina Ekorutystyczna"

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Termin szkolenia: 12, 13, 19, 20, 26, 27 stycznia 2012 r (5 godz/dziennie)
Czas trwania szkolenia: 30 h
Miejsce szkolenia - Hotel Zbyszko w Nowogrodzie

Szkolenie adresowane jest do:

- Kadry lokalnych organizacji turystycznych

- Kadry branży turystycznej – osoby pierwszego kontaktu z klientem

- Podmiotów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w sektorze ekoturystyki

- Pracowników administracji samorządowej, zajmujących się turystyką, promocją i rejestracją działalności gospodarczej
Szczegóły w załączniku
Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW