FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

Ogłoszenia

Procedura zawierania zamówień

Przetarg 2/2013/H z dnia 13.08.2013

Przetarg 2/2013/H z dnia 13.08.2013 na przeprowadzenie wypasu owiec w systemie kwaterowym na obszarze Natura 2000 "Murawy w Haćkach"

Ogłoszenie

Specyfikacja

Załączniki

Zawiadomienie

Przetarg 3/2013/H z dnia 14.08.2013

Przetarg 3/2013/H z dnia 14.08.2013 na prowadzenie zabiegów ochronnych na powierzchni zbiorowisk kserotermicznych i łąkowych wystepujących na obszarze Natura 2000 "Murawy w Haćkach"

Ogłoszenie

Specyfikacja

Załączniki

Zawiadomienie

Przetarg 1/2013/H z dnia 23.08.2013

Przetarg 1/2013/H z dnia 23.08.2013 na opracowanie przyrodnicze obejmujące inwentaryzację przyrodniczą - florystyczną, faunistyczną, geologiczną, hydrologiczną na obszarze Natura 2000 "Murawy w Haćkach"

Ogłoszenie

Specyfikacja

Załączniki

Zawiadomienie

Przetarg 4/2013/H z dnia 03.09.2013

Przetarg 4/2013/H z dnia 03.09.2013 na przeprowadzenie wypasu owiec w systemie kwaterowym na obszarze Natura 2000 "Murawy w Haćkach"

Ogłoszenie

Specyfikacja

Załączniki

Zawiadomienie


Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe 2/2015/H z dnia 13.02.2015 na Jednorazowe usunięcie drzew i krzewów

Ogłoszenie

Załącznik

Zawiadomienie o wyborze


Zapytanie ofertowe 1/2015/H z dnia 9.02.2015 na Druk i skład raportu

Ogłoszenie

Załącznik

Zawiadomienie o wyborze


Zapytanie ofertowe 5N/2014/H z dnia 2.12.2014 Nagrody dla uczestników konkursu dobre praktyki gospodarskie na obszarze Natura 2000 "Murawy w Haćkach" - urządzenia, narzędzia i sprzęty ułatwiające rolnikom gospodarowanie na gruntach"

Ogłoszenie

Załącznik

Zawiadomienie o wyborze


Zapytanie ofertowe 4/2014/H z dnia 27.10.2014 na Likwidację dzikich wysypisk i rekultywację zdegradowanych obszarów

Ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Zawiadomienie o wyborze


Zapytanie ofertowe 4/2014 z dnia 21.07.2014 na Druk poradnika i ulotki

Ogłoszenie

Załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe 3/2014 z dnia 16.07.2014 na Przygotowanie i montaż 4 sztuk tablic informacyjnych

Ogłoszenie

Załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe 2/2014 z dnia 13.02.2014 na Wyżywienie podczas Konferencji w dniu 20.02.2014 r. dla 30 osób"

Ogłoszenie

Załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe 1/2014 z dnia 20.01.2014 na Przygotowanie graficzne i druk gadżetów oraz baneru roll up

Ogłoszenie

Załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe 1/2013 z dnia 14.08.2013 na Zakup 10 sztuk owiec rasy wrzosówka

Ogłoszenie

Załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe 2/2013 z dnia 02.09.2013 na Usługi telekomunikacyjne

Ogłoszenie

Załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe 3/2013 z dnia 16.09.2013 Wyżywienie na spotkanie informacyjne dla właścicieli gruntów w dniu 22.09.2013 dla 30 osób

Ogłoszenie

Załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe 4/2013 z dnia 26.09.2013 na druk poradnika i ulotki

Ogłoszenie

Załącznik

Pytania i wyjaśnienia

Zawiadomienie


Zapytanie ofertowe 5/2013 z dnia 26.09.2013 na Przygotowanie graficzne i druk gadżetów oraz baneru roll up

Ogłoszenie

Załącznik

Pytania i wyjaśnienia

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW