FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

Realizowane zadania

Projekt "Przywrócenie właściwego stanu ekosystemów obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach" zakłada realizację następujących zadań:

1. Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej obszaru Natura 2000 "Murawy w Haćkach" i okolicy

2. Prowadzenie zabiegów ochronnych:

- odkrzaczanie i wycinka drzew, co pozwoli na odsłoniecie pagórków i wzgórz oraz przyczyni się w przyszłości do powiększenia płatów roślinności ciepłolubnej,

- wypas owiec oraz innych zwierząt gospodarkich

- wykaszanie ręczne i maszynowe

3. Przeprowadzenie cyklu działań związanych ze zmianą form użytkowania gruntów przez miejscowych rolników i wprowadzenia ekstensywnego gospodarowania na gruntach, m.in. poprzez:

- przeprowadzenie spotkania informacyjnego z właścicielami grutnów (22.09.2013)

- ogłoszenie konkursu "Dobre praktyki gospodarskie na obszarze Natura 2000 "Murawy w Haćkach""

- likwidację dzikich wysypisk

4. Zorganizowanie: konferencji informacyjne, wykonanie 4 tablic informacyjnych, wydanie poradników dla rolników oraz ulotek informacyjnych wraz z kompletem gadżetów

5. Objecie całości projektu monitoringiem przyrodniczym rejestrującym skuteczność prowadzonych działań ochronnych. Monitoring prowadzić będzie 3 osobowa Rada Naukowa.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności zamieszkującej obszar Natura 2000 Murawy w Haćkach,

Fundacja Zielone Płuca Polski organizuje spotkanie informacyjne, które obejmie następujące tematy:

- Haćki, najcenniejszy obiekt przyrodniczo – archeologiczny na Podlasiu

- O co chodzi w Natura 2000?

- Planowane działania ochronne na obszarze Natura 2000 „Murawy w Haćkach”, ogłoszenie konkursu „Dobre praktyki gospodarskie na obszarach Natura 2000"

- Wizja zagospodarowania przyrodniczo – kulturowych walorów w Haćkach

Spotkanie odbędzie się w dniu 22.09.2013 roku o godzinie 14.00

w miejscowości Haćki (budynek nr 35)

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!! :)

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW