FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

Spotkanie informacyjne 22.09.2013

W dniu 22.09.2013 roku w Haćkach odbyło się spotkanie z lokalną społecznością oraz właścicielami gruntów położonych w obszarze Natura 2000 "Murawy w Haćkach".

Na spotkanie oprócz mieszkańców i właścicieli gruntów, zaproszono Radę Naukową Projektu, wykonawców działań przewidzianych do realizacji (zabiegi ochronne i inwentaryzacja przyrodnicza) oraz przedstawicieli Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim, RDOŚ Białystok i Nadleśnictwa Bielsk.

W niedzielne popołudnie frekwencja dopisała, a mieszkańcy czynnie uczestniczyli w spotkaniu.

Na pytania dotyczące obszaru Natura 2000 "Murawy w Haćkach", jego wartości przyrodniczych i archeologicznych odpowiadał dr Bogdan Jaroszewicz, natomiast zagadnienia związane z funkcjonowaniem obszarów Natura 2000 przybliżył Pan Adam Zbyryt.

O działaniach przewidzianych do realizacji oraz udziale społeczwństwa w projekcie opowiadał Pan Krzysztof Wolfram. W tej części spotkania również ogłoszono Konkurs "Dobre praktyki gospodarskie na obszarze Natura 2000 Murawy w Haćkch".

Na zakończenie wizję zagospodarowania obszaru Murawy w Haćkach przedstawił przedstawiciel lokalnej organizacji pozarządowej Pan Jan Mordań.

Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom obszaru Natura 2000 "Murawy w Haćkach" za miłą atmosferę oraz czynny udział w spotkaniu. :)

 


 

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW