FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

Zakończone

Poprawa efektywności pracowników Fundacji Zielone Płuca Polski szansą wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców północno- wschodniej Polski

Kampania na rzecz ograniczania szkód wyrządzonych przez zwierzęta prawnie chronione (żubr, wilk, bóbr) na obszarze Zielonych Płuc Polski

 

Kampania "Nasza Misja - Mniejsza Emisja"

.

Elektrownie wiatrowe a ochrona przyrody na obszarze Zielonych Płuc Polski

.

,,Kraina żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej"

.

 Projekt ,,Koordynacyjny" realizowany ze środków NFOŚiGW

Rozwój Fundacji Zielone Płuca Polski szansą wzrostu świadomości ekologicznej na obszarze północno - wschodniej Polski

 

Kampania ,,Idzie zmiana  - torba lniana, czas na nowe - papierowe''

   

 

 Monitoring działań administracji samorządowej na rzecz zagospodarowania odpadów azbestowych w Północno - Wschodniej Polsce

'

Założenia koncepcji- Zielone Płuca Europy

'

Młodzieżowa Kampania Ekologicznego Stylu Życia

'

Biuro promocji i dystrybucji produktu lokalnego z terenu Euroregionu Niemen

'

"AGRISAVOIR"- Agrowiedza dla młodych rolników

'

Polska północno-wschodnia- Polską ekologiczną

 

Projekt Zielone Płuca Polski - NAREW

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW