FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

Monitoring działań administracji...

W okresie 01.01.2007 - 31.10.2007 Fundacja Zielone Płuca Polski realizowała projekt "Monitoring działań administracji samorządowej na rzecz zagospodarowania odpadów azbestowych w Północno - Wschodniej Polsce", którego głównym celem było zidentyfikowanie działań podejmowanych przez samorządy z obszaru ZPP w zakresie zagospodarowania odpadów azbestowych.

Poszczególne działania w ramach projektu zorientowane były na monitorowanie działań gminnych związanych z redukcją pokryć azbestowych na ich terenie. Dzięki temu uzyskano informacje o ogólnej ilości azbestu w obszarze funkcjonalnym ZPP oraz o stopniu wykonania planów na poziomie województwa. Tak zarysowany obraz zagospodarowania, głównie eternitu, pozwolił określić w jakim stopniu  środowisko ZPP jest środowiskiem wolnym od azbestu.

Poszczególne etapy projektu to:

- Trzy konferencje pt.:"Monitoring samorządów w zakresie gospodarki azbestem" 

- Badanie ankietowe wśród gmin z obszaru ZPP

- Raport z przeprowadzonego monitoringu

Azbest - realne zagrożenie!!!

 

 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Środki Przejściowe  PL2004/016-829.01.02                                                                                                       
Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW