FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

Zintegrowany serwis informacyjno-edukacyjny

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów, obszarów cennych przyrodniczo oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie ochrony wód i przyrody. Skierowany jest on w szczególności do środowisk szkolnych, akademickich, jednostek admi- nistracyjnych oraz organizacji pozarzadowych.
Projekt polega na stworzeniu bazy informacyjno - edukacyjnej zamieszczonej w internecie, będącej źródłem szerokiej wiedzy na temat obszarów chronionych w północno - wschodniej Polsce.

Konferencja

Strona internetowa

Publikacja

 

 

Zapraszamy na stronę serwisu.....

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2004/016-829.01.02.

"Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja Zielone Płuca Polski, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej".

 

 

 

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW