FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

Założenia koncepcji - Zielone Płuca Europy

Celem projektu ,,Założenia koncepcji - Zielone Płuca Europy" było odnowienie wspólnych działań naukowych, społecznych, ekologicznych i gospodarczych na pograniczu Polski, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Rosji, a w dalszej perspektywie Estonii i Łotwy. Adresatami projektu były samorządy i administracje państwowe (ze szczególnym uwzględnieniem resortów ochrony środowiska): Polski, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Rosji (Obwód Kaliningradzki), organizacje społeczne oraz uczelnie wyższe.

Projekt obejmuował prace przygotowawcze do realizacji większego projektu ,,Koncepcja Zielonych Płuc Europy", którego zadaniem będzie stworzenie struktury organizacyjnej Porozumienia Zielone Płuca Europy oraz jego sekretariatu.

Projekt realizowany był od stycznia do sierpnia 2007. Partnerami w projekcie byli: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych z Białegostoku, Centrum wsparcia informacyjnego inicjatyw społecznych ,,Trzeci sektor" z Grodna oraz Stowarzyszenie Historyczno-kulturalne ,,Pochodnia" z Grodna.

W tracie trwania projektu zrealizowane zostało seminarium w Supraślu,  którego głównym założeniem była ocena dotychczasowych prac na koncepcją oraz warsztaty w Wigrach dla organizacji społecznych i stowarzyszeń dotyczące realizacji Koncepcji Zielone Płuca Europy i ustaleniu głównych kierunków badawczych. Efektem końcowym projektu jest opracowany dokument   "Założenia koncepcji - Zielone Płuca Europy".

Kocepcja Zielone Płuca Europy
Materiały Konferencyjne "Zielone Płuca Europy"

Partnerzy projektu:

 1. Centrum Wsparcia Informacyjnego Inicjatyw Społecznych ,,TRZECI SEKTOR”

Ul. Budzionego, 48a-11, 230004, Grodno, Białoruś
Adres do korespondencji:
Sk. 54, 230009, Grodno, Białoruś
tel./fax: +375-152-75-71-72 , e-mail: trecisektar@yahoo.com , http://sektar.cjb.net 
 

2. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne ,,POCHODNIA”

Pl. Sawiecki 1, 230023 Grodno,  tel. +375-152-74-93-39Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa

 Euroregion Niemen_logo UE_logoEuroregion Niemen_logo

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW