FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

"Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej"

 

Od października 2006 roku realizowany jest projekt "Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej".

Koordynatorem projektu jest Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk              

Partnerami w projekcie są:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku  

Białowieski Park Narodowy  

Nadleśnictwo Browsk, Hajnówka i Białowieża oraz Fundacja Zielone Płuca Polski

Instytucja dofinansująca: Frakfurckie Towarzystwo Zoologiczne 

        

Projekt "Kraina Żubra - Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Programu LIFE-Przyroda oraz przez Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne - Help for the threatened wildlife.

 

Główny cel projektu polega na stworzeniu jak najlepszych warunków do bytowania Żubrów. Poprawa jakości bytu prowadzona będzie dzięki tworzeniu możliwości przemieszczania się stad poprzez tworzenie korytarzy ekologicznych i odpowiednią lokalizacje pastwisk, poprawę bazy żerowej i warunków środowiskowych, wprowadzenie systemu wszechstronnego monitoringu populacji, konsultacje społeczne i działania informacyjno-promocyjne, promocja turystycznego wykorzystania obecności zubra.

 Zapraszamy do
odwiedzenia strony www.krainazubra.pl
oraz do zapoznania sie ze szczególami Programu Lfie "Kraina Żubra"

 

 

 

 

 

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW