FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Wydawnictwa

KULTURA I ROZWÓJ. Produkt i usługa wysokiej jakości jako czynnik rozwoju lokalnego.

 

KULTURA I ROZWÓJ.
Produkt i usługa wysokiej jakości
jako czynnik rozwoju lokalnego
 

Białystok - Paryż 2001

 

Niniejsza praca otwiera serię "Tereny, Ludzie, Produkty" (TLP) poświeconą zrównoważonemu rozwojowi terenów wiejskich. Cel tej serii jest dwojaki. Po pierwsze, chodzi o zdanie relacji z działań prowadzonych na obszarze Zielone Płuca Polski w ramach projektu TLP, ponieważ sądzimy, iż mogą one mieć wartość przykładu i zainspirować działania na innych terenach. Po drugie, odwracają mądrą zasadę "refleksja rodzi działania" proponujemy w tej publikacji nową zasadę "działanie wzbogaca refleksję". Dlatego też będziemy starali wyciągnąć wnioski metodologiczne z przeprowadzonych akcji, jak również podjąć próbę sformułowania refleksji o charakterze problemowym, czy też teoretycznym.
Pierwszy tom naszej pracy dobrze odzwierciedla nadany kierunek, ponieważ składają się nań zarówno relacje producentów mleka lub ogórków, jak i artykuły profesorów uniwersyteckich lub urzędników państwowych.
Inną cechą tej serii jest jej charakter francusko-polski, będący wynikiem współpracy miedzy obydwoma krajami przy wsparciu Fundacji Francja Polska oraz innych instytucji publicznych i prywatnych z obu krajów.

Krzysztof WOLFRAM,
Joanna SOKÓLSKA,
Solange PASSARIS,
Krystyna VINAVER

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW