FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Porozumienie ZPP

Obrady Rady Programowej 25.10.2006

Zmiany obszaru Zielone Płuca Polski

Dnia 25 października 2006 roku odbyły się obrady Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski. Miejscem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jednym z ważniejszych punktów obrad było podjęcie decyzji o powiększeniu obszaru Zielonych Płuc Polski. Decyzję tę podjęto w oparciu o opinię Rady Naukowej, stanowiącą odpowiedź na wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o włączenie części województwa kujawsko-pomorskiego do obszaru Zielonych Płuc Polski:

W dniu 29 września 2006 roku odbyło się spotkanie na temat: „Korzyści i skutki wynikające z rozszerzenia obszaru Zielona Płuca Polski o tereny gmin województwa kujawsko-pomorskiego z obszaru dorzecza rzeki Drwęcy.

Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli Rady Naukowej Porozumienia Zielone Płuca Polski, przedstawicieli gmin, które wyraziły chęć uczestnictwa w obszarze Zielone Płuca Polski oraz zaproszonych gości.

Głównym celem przedmiotowego spotkania było wypracowanie wniosków dla Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski, celem podjęcia decyzji o powiększeniu obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski, o które wnioskowało Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Za powiększeniem obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski o obszar 247 723 ha (24 gminy) wskazane we wniosku, przemawiają m.in.:

• atrakcyjność przyrodnicza oraz wartościowe zasoby dziedzictwa kulturowego,

• promowa gospodarki opartej na przyjaznych środowisku formach gospodarowania,

• zbieżność pomiędzy obszarem funkcjonalnym Zielone Płuca Polski a terenami jego planowanego poszerzenia w zakresie wdrażania idei zrównoważonego rozwoju.

WNIOSKI:

1) samorządy gminne i powiatowe z obszaru dorzecza Drwęcy potwierdziły chęć włączenia ich terenu do obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski

2) uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Rady Naukowej Porozumienia wyrazili aprobatę dla wniosku Województwa Kujawsko Pomorskiego

3) przedstawiciele Rady Naukowej Zielone Płuca Polski oraz uczestnicy spotkania wnioskują do Rady Programowej Zielone Płuca Polski o podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie powiększenia obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski.

Przedstawiciele Rady Naukowej Zielone Płuca Polski

1. prof. dr hab. Stefan Kozłowski

2. mgr inż. arch. Ewa Piekarska

3: dr Zbigniew Ptasiewicz

4. mgr inż. Krzysztof Wolfram

W oparciu o powyższe stanowisko Rady Naukowej Rada Programowa Porozumienia Zielone Płuca Polski podjęła jednogłośnie uchwałę nr 1 następującej treści:

Biorąc za podstawę wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.11.2005 r. dotyczący rozszerzenia zasięgu obszaru Zielonych Płuc Polski oraz opinię Rady Naukowej w tej sprawie Rada Programowa Porozumienia Zielone Płuca Polski przychyla się do wniosku Pana Marszałka i włącza do obszaru Zielonych Płuc Polski następujące gminy z województwa Kujawsko-Pomorskiego:

 1. Brzuze
 2. Ciechocin
 3. Chrostkowo
 4. Czernikowo
 5. Dębowa Łąka
 6. Golub Dobrzyń
 7. Golub Dobrzyń (miasto)
 8. Kikół
 9. Kowalewo Pomorskie
 10. Książki
 11. Lubicz
 12. Obrowo
 13. Osiek
 14. Radomin
 15. Rogowo
 16. Skrwilno
 17. Świecie n/Osą
 18. Rypin
 19. Rypin (miasto)
 20. Wąbrzeźno
 21. Wąbrzeźno (miasto)
 22. Wąpielsk
 23. Toruń (miasto)
 24. Zbójno

o łącznej powierzchni 247723 ha.

W związku z powyższym Rada Programowa Porozumienia Zielone Płuca stwierdza, że obszar Zielonych Płuc Polski obejmuje aktualnie 63235 km2 w 386 gminach, co stanowi 20,22 % powierzchni Polski.

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW