FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Porozumienie ZPP

Działania

Porozumienia

Zielone Płuca Polski

wspiera

 

Sygnatariusze

Sygnatariusze Porozumienia Zielone Płuca Polski  (stan na dzień 1 lipca 2008 r.)


1. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki
2. Marszałek Województwa Podlaskiego - Jarosław Zygmunt Dworzański
3. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Jacek Protas
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Marian Podziewski
5. Prezes NFOŚiGW w Warszawie - Jan Rączka
6. Prezes Zarządu BOŚ w Warszawie - Mariusz Klimczak

7. Prezes Fundacji EKOFUNDUSZ w Warszawie - Stanisław Sitnicki
8. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Toruniu - Emilia Kawka-Patek
9. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku - Adam Sieńko
10. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie - Adam Krzyśków
11. Prezes Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Warszawie - Wojciech Nowicki

Obecność Wojewodów w Porozumieniu Zielone Płuca Polski


Partnerzy wspierający:

12. Wojewoda Podlaski - Maciej Żywno
13. Wojewóda Mazowiecki - Jacek Kozłowski

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW