FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Porozumienie ZPP

Działania

Porozumienia

Zielone Płuca Polski

wspiera

Rada Naukowa

Rada Naukowa Zielonych Płuc Polski jest organem doradczym Rady Programowej.
Na dzień 1 lipca 2008 r. w jej skład wchodzą:

 ś.p. prof. dr hab. Stefan Kozłowski  


 
  
  
 1. prof. dr hab. Bazyli Poskrobko - Przewodniczący Rady Naukowej
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

2. prof. dr hab. Zdzisław Ciećko
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

3. ks. prof. Marceli Józef Dołęga
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

4. prof. dr hab. Leon Andrzejewski
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

5. prof. dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski
Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży

6. mgr Roman Kalski
Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

7. mgr inż. Jan Kamiński
Poseł na Sejm RP

8. dr Ryszard Kowalski
Akademia
Podlaska w Siedlcach

9.
dr Witold Lenart

Uniwersytet Warszawski

 10. Barbara Lewcika - Kłoszewska
Bank ochrony Środowiska S.A.

11. mgr inż. arch. Ewa Piekarska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

12. dr Wojciech Stawiany 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

13. dr Zbigniew Ptasiewicz
Akademia Humanistyczna

14. doc. dr hab. Józef Tyburski
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

15. mgr inż. Krzysztof Wolfram
Prezes Zarządu Fundacji Zielone Płuca Polski

16. prof. dr hab. Maciej Żurkowski
Stacja Badawcza PAN w Popielnie

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW