FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

Projekty

w Narwiańskim Parku Narodowym

Dnia 14.06.2007 odbyły się warsztaty w Narwiańskim Parku Narodowym, które były połączone z rozstrzygnięciem konkursów - „Program ekozespołów" i „Reporterzy ekozespołów"


   Warsztaty poprowadziła Pani Marzena Bielonko - pracownik Parku. Rozpoczęły się one prezentacją przyrody i kultury Narwiańskiego Parku Narodowego. Następnie uczestnicy warsztatów udali się nad rzekę Narew, gdzie zapoznali się z cechami rzeki anastomozującej oraz mogli zaobserwować roślinność i ptactwo. Po uzyskaniu informacji dot. Rzeki Narew, osoby zostały podzielone na 3 grupy. Pierwsza grupa dostała za zadanie znalezienie 15 gatunków roślin, oznaczenie ich oraz wypisanie czym się różni turzyca od trawy. Druga grupa badała odczynnikami wodę rzeki. Trzecia zaś musiała wyłowić organizmy żyjące w wodzie i je oznaczyć.

Po warsztatach wszyscy udali się na obiad do gospodarstwa agroturystycznego „U Żendziana".

Po obiedzie Pan Bartosz Grabowski przedstawiał nauczycielom „Zastosowania roślin z terenu Puszczy Knyszyńskiej w medycynie ludowej, fitoterapii, kosmetyce oraz ich zastosowanie w kuchni". Warsztaty były podzielone na dwie części. Podczas pierwszej Pan Bartosz przedstawił podstawowe wiadomości, następnie wszyscy udali się w teren, gdzie Pan Bartosz pokazał wybrane rośliny oraz opowiedział jakie potrawy można z nich wykonać i gdzie są stosowane. 

Ostatnim punktem programu było podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursów „Program ekozespołów" (szkoły podstawowe i przedszkola) i „Reporterzy ekozespołów" (gimnazja). W uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele Fundacji GAP Polska. Na początku Pani Joanna Kodłubańska koordynator projektu przedstawiła przebieg całego Projektu oraz podsumowała działania prowadzone przez szkoły. Rok 2006/2007 był pierwszym rokiem funkcjonowania Programu ekozespołów w powiecie białostockim. Wzięło w nim udział 9 szkół, 465 uczniów i 38 nauczycieli. W rozstrzygnięciu konkursu brano pod uwagę przede wszystkim wymagania, które były zawarte w regulaminach.

 
Przyznano 7 miejsc w 3 kategoriach.

 Laureatami są:

W kategorii przedszkola

I miejsce Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta, Szkoła Filialna w Sochoniach

II miejsce Zespół - Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie

III miejsce - nie przyznano

 
Kategoria szkoły podstawowe:

I miejsce Zespół - Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie

II miejsce Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 50 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

 
Kategoria gimnazja:

I miejsce Publiczne Gimnazjum w Gródku

II miejsce Publiczne Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

III miejsce - nie przyznano

 

Wszystkim serdecznie dziękujemy i  gratulujemy!

 

Projekt  współfinansowany jest ze środków  Unii Europejskiej  w ramach
Programu Środki Przejściowe PL2004/016-829.01.02 
  

 

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW