FundacjaZielonePłucaPolski ADRES: 15-554 Białystok ul. Doilidy Fabryczne 23 TEL: 0 85 74 12 105 E-MAIL

O Fundacji

Laureaci Nagrody za rok 2006

Dnia 27.06.2007 r. na konferencji w Wigrach wręczono Nagrody Zielonego Liścia za rok 2006.

Laureatami zostali:

1.        Andrzej Demianowicz - wieloletni działacz społeczny na rzecz ekorozwoju ziemi podlaskiej oraz wydawca książek i publikacji związanych z ochroną środowiska, inicjator i uczestnik wielu programów edukacyjnych m.in. „Kampania ozonowa", „Jak się krzątać, by świat posprzątać", „Rady na odpady" itp., z zamiłowania wędkarz, Prezes Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku, inicjator i współwydawca Biuletynu Informacyjnego Zielone Płuca Polski.

 

2.        Krzysztof Słowiński - działacz społeczny i regionalny związany z obszaru Powiśla i Pojezierza Iławsko - Ostródzkiego, inicjator powołania Związku Gmin „Jeziorak" i Związku Gmin „Czyste Środowisko", Powiatowej Rady Łowiecko - Ekologicznej w Iławie oraz Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski, kreator pozytywnego wizerunku przyjaznego „pozarządowca" i urzędnika państwowego w społecznościach lokalnych.

 

 3.        Paweł Świątkiewicz - lekarz ortopeda, fotografik, fascynat, koneser podlaskiej przyrody, uczestnik i prowadzący „leśne pogawędeki", czynny uczestnik imprez ekologicznych, wspomaga wystawy Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej swoimi zdjęciami, współtwórca i organizator Spotkań z Naturą i Sztuką „UROCZYSKO" oraz Wszechnicy Biebrzańskiej.

 

4.        Teresa Świerubska - długoletni działacz na rzecz ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych Suwalszczyzny, inicjatorka przedsięwzięć edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem programów dla dzieci i młodzieży, obrończyni przyrody północno - wschodniej Polski.

 

 

Strona dofinansowana ze środków: UE NFOŚiGW