Wpłyń na oceany nowych możliwości z blogiem fzpp.pl

Wyślij nam wiadomość

Jak unieważnić umowę na kredyt we frankach?

Łucja Brzezińska 2019-09-10 0 komentarzy
Jak unieważnić umowę na kredyt we frankach?

Osoby posiadające kredyt bankowy w obcej walucie niestety muszą liczyć się z możliwością zmiany kursu, a co za tym idzie - mniej korzystnych warunków spłaty zobowiązania. Wiele banków dodaje do umów kredytowych klauzule zakazane, czyli takie, które nie są do końca zgodne z prawem. Częstą praktyką kredytodawców jest zamieszczanie postanowień, które wymuszają niekorzystne przeliczniki waluty. Najbardziej cierpią na tym osoby posiadające kredyt we frankach.

Jak zatem dochodzić swoich praw przed sądem w sporze z bankiem i czy jest to w ogóle możliwe? Unieważnienie umowy kredytowej we frankach jest jak najbardziej możliwe. Wszystko to dzięki rzetelnemu przeczytaniu umowy, w której zostały zawarte klauzule zakazane. Sądy już niejednokrotnie stawały po stronie kredytobiorców, dzięki czemu prawdopodobieństwo wygrania sprawy jest znacznie większe, niż gdyby takich wyroków jeszcze nie było. Władza sądownicza często wzoruje się na już obecnym orzecznictwie, czyli na wyrokach prawomocnych. Warto odwiedzić portal internetowy frankowicze.net, gdzie można znaleźć dużo informacji o rozstrzygniętych sprawach.

Chcąc unieważnić posiadane zobowiązanie, trzeba sformułować rzetelny pozew, w którym wystąpią przesłanki umożliwiające pozytywne rozpatrzenie sprawy. Najważniejsze jest znalezienie w umowie kredytowej zapisów, które nie są zgodne z zasadami współżycia społecznego, co oznacza, że nie są zgodne z prawem i dobrymi obyczajami. Będą one niepodważalną podstawą do wszczęcia postępowania. 

Dzięki stale poszerzającej się bazie orzeczeń dotyczących sporów o unieważnienie kredytu, szanse na wygranie procesu przez powoda rosną. 

Skomentuj wpis